Uzupełniają się wzajemnie radca prawny oraz prywatny detektyw. | WP MKS Romicomp
Moderowany Katalog Stron
website

Prywatny detektyw zbiera dowody w terenie, natomiast radca prawny je analizuje i reprezentuje przed sądem. Współpraca w tym zakresie jest widoczna szczególnie w sprawach rozwodowych oraz windykacyjnych. Prywatny detektyw zdobywa dowody w celu przeprowadzenia dowodu z orzekaniem o winie lub w celu odzyskania pieniędzy należnych wierzycielowi.Radca prawny Marcin ratajczak biegle posługuje się językiem niemieckim. Studia prawnicze ukończył na wydziale prawa UAM w Słubicach oraz Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jest prawnikiem od 2006 r. Współpracował z wiodącymi kancelariami adwokatów i radców prawnych. Od 2013 r. prowadzi kancelarię radcy prawnego.